Projekt

Firma DREWMAK A. i K. Wiewiórkowscy Sp. J. zrealizowała projekt:

„Wzrost konkurencyjności firmy DREWMAK A. i K. Wiewiórkowscy Sp. J. przez wdrożenie innowacji”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działania 3.3 „Innowacje w MŚP”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Udało się uruchomić centrum obróbcze profili 5-osiowe do obróbki profili z aluminium, tworzywa sztucznego i cienkościennych profili stalowych, z przeznaczeniem do produkcji drzwi aluminiowo-drewnianych na profilu aluminiowym, wraz z niezbędnym przeszkoleniem pracowników z obsługi urządzenia. Poniżej prezentujemy jak przebiegała dostawa oraz instalacja urządzenia.